top of page

Werkwijze / Frequentie & duur

De duur van psychotherapie is zelden van tevoren te voorspellen en varieert van enkele maanden tot enkele jaren. Uw hulpvraag en persoonlijke situatie zijn hierin bepalend. Gesprekken vinden meestal wekelijks of één maal per twee weken plaats, maar een andere frequentie is in overleg mogelijk. In de afbouwfase van de therapie neemt de frequentie vaak af.

bottom of page