top of page

Werkwijze / Kennismaking & beginfase

In het eerste gesprek maken we kennis met elkaar. Het eerste gesprek hoeft niet per definitie te leiden tot een behandeling. Het belangrijkste is of er een ‘klik’ is zodat het mogelijk is om samen te werken aan uw hulpvraag. Naast het bespreken van uw klachten en problemen kijken we in dit gesprek naar u als persoon, naar uw leefomstandigheden, uw vaardigheden, uw relaties met mensen om u heen, uw werkzaamheden en vrijetijdsbesteding. Als we na dit eerste gesprek beiden het gevoel hebben dat we met elkaar kunnen werken, plannen we de volgende gesprekken in. 

 

In een aantal verkennende gesprekken proberen we de klacht(en) of het probleem te benoemen. We kijken op welke manier we aan verbetering kunnen werken en welke doelen we zullen nastreven. Dit leggen we vast in een behandelovereenkomst, zodat we op een later moment gericht kunnen evalueren en indien nodig kunnen bijsturen. 

 

We gaan op een bij u passende wijze aan de in dit behandelplan geformuleerde doelen werken, zodat er een ontwikkelingsproces in gang wordt gezet dat leidt tot positieve veranderingen.
Indien gaandeweg de gesprekken blijkt dat ik wellicht niet de juiste therapeut voor u ben, zal ik dit in een zo vroeg mogelijk stadium met u bespreken. In dat geval zal ik samen met u naar een geschikt(er)e andere therapeut zoeken. 

 

 

bottom of page