Praktische zaken / Contact

Psychotherapie Bronckers is gevestigd in het pand 'Arkendonk 11' 

  • Arkendonk 11, 4907 XT Oosterhout NB

  • mensen die via Zorroo zijn verwezen door de huisarts of praktijkondersteuner, krijgen z.s.m. bericht van het secretariaat of een van de collega's. U hoeft zich niet zelf te melden.

  • tel. 06-42423246 (op woensdagen tussen ca. 13.00 en 16.00 uur)

  • e-mail: secretariaat@psychotherapie-bronckers.nl

  • i.v.m. ziekte kan het wat langer duren voor u antwoord krijgt. Op woensdagmiddag is het secretariaat zoveel mogelijk bereikbaar.

Wachttijd (update 23 augustus 2021):

 

De praktijk is momenteel helaas vol voor wat betreft SGGZ.

 

Als u via Zorroo verwezen bent, is er op korte termijn plaats. Dit geldt ook voor reguliere behandelingen binnen de generalistische basisGGZ.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Helaas is het in de praktijk, vanwege de aard van de behandelde problematiek en daarmee samenhangende wisselende maar gemiddeld langere duur van de trajecten, niet mogelijk om aan deze normen te voldoen.