top of page

Praktische zaken / Verwijzing

Wilt u voor vergoeding door uw verzekeraar in aanmerking komen, dan is een verwijsbrief van een arts noodzakelijk. Dit kan uw huisarts zijn, maar bijvoorbeeld ook een bedrijfsarts, een specialist in het ziekenhuis of een vrijgevestigd psychiater.

Checklist voor minimale eisen van een SGGZ- verwijsbrief. Naast deze minimale eisen kan de huisarts aanvullende informatie toevoegen over anamnese, medicijngebruik etc.

  • Verwijzing voor een behandeling in de gespecialiseerde GGZ, bij voorkeur op naam van klinisch psycholoog/psychotherapeut A.M. Bronckers- de Jong

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen, doch moet er zeker voor liggen)

  • Gegevens van de cliënt: NAW-gegevens, burgerservicenummer, geboortedatum en verzekeringsgegevens patiënt

  • Reden van verwijzing

  • Specifiek benoemen dat er sprake is van een bepaalde psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan.  Dat hoeft niet met een DSM-V code, het mag wel.

  • Benoemen van een hoog risico en/of hoge complexiteit

  • Evt benoemen van eerdere (psychologische) behandeling(en)

  • Naam en functie van de verwijzer en de huisartspraktijk

  • AGB-code van de verwijzer

  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer

 

Slechts in enkele gevallen is behandeling zonder verwijzing mogelijk. Indien dit uw voorkeur heeft, geeft u dit dan aan bij uw aanmelding. In dat geval moet u de kosten zelf betalen.

Meer informatie hierover kunt u telefonisch inwinnen.

 

Mensen die voor zogenaamde 'basisGGZ' zijn verwezen via Zorroo kunnen zich zonder meer melden voor behandeling. De betaling verloopt dan rechtstreeks via Zorroo en er is geen eigen risico van toepassing. De verwijzing loopt ook digitaal via Zorroo.

 

 

 

                       

bottom of page