Praktische zaken / Kosten & vergoeding

De kosten van intake, onderzoek en behandeling worden vergoed uit het basispakket van uw ziektekostenverzekering.  Voor informatie over tarieven kunt u terecht op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Voor 2021 heeft de praktijk met de volgende zorgverzekeraars(groepen) een contract:

* VGZ (Univé, SZVK, ZEKUR, ZorgzaamVerzekerd,  Bewuzt, MVJP, Aevitae, IZZ, IZA, UMC)

* Zilveren Kruis (Interpolis, FBTO, Avéro Achmea, De Friesland)

* CZ (Delta Lloyd, OHRA)

* DSW (Stad Holland, inTwente, a.s.r.)

* Zorg en Zekerheid, AZVZ

* ONVZ, VvAA

* Caresq (Promovendum, BeSured, National Academic, Aon, Aevitae)

* ASR/Ditzo/Amersfoortse

In 2021 hebben we géén contract met b.v. Menzis (Hema) en ENO. Zie onder **.

Bent u bij een van de bovenstaande verzekeraars waarmee ik een contract heb, verzekerd, dan hoeft u voor de behandeling alleen rekening te houden met het wettelijk verplichte minimale eigen risico per kalenderjaar voor ziektekosten (€ 385,-). Mogelijk heeft u ook nog een vrijwillig (hoger) eigen risico. De meeste zorgverzekeraars innen het eigen risico zelf bij u.   

Los van bovenstaande informatie is het belangrijk dat u zelf indien nodig bij uw verzekeraar informeert naar de mogelijkheden.

** Als ik met uw verzekeraar geen contract heb, dient u de rekening zelf te betalen. Deze kunt u pas na afloop van de behandeling (of na een jaar, mocht de behandeling langer duren) krijgen. Dit is omdat behandelingen niet per gesprek worden vergoed maar per geheel (dit heet een DBC, een diagnose behandel combinatie). Na betaling kunt u de factuur indienen bij uw verzekeraar. Afhankelijk van het soort polis dat u heeft, krijgt u dan het volledige bedrag uitgekeerd of een groot deel daarvan (dit varieert van 60-75%). Informeert u vooral zorgvuldig bij uw eigen verzekeraar naar de mogelijkheden in uw situatie. 

Voor zelfbetalers én onverzekerde zorg geldt een tarief van €95,00 per gesprek van 45 minuten.

Dit is ook het bedrag waarvoor u een factuur ontvangt als u binnen 24 werkdaguren een afspraak afzegt, ongeacht de reden. Dit moet u zelf betalen omdat een niet genoten sessie niet door verzekeraars wordt vergoed.

Mocht u na een telefonische aanmelding waarna een afspraak is gemaakt, besluiten om toch niet in behandeling te komen, dan worden de kosten van het telefoongesprek, eventueel contact met uw verwijzer en de administratieve handelingen in rekening gebracht bij uw verzekeraar.