top of page

Groepstherapie

Inzichtgevende groepstherapie

Het doel van deze therapie is leren lastige gevoelens zoals angst, boosheid, schaamte, pijn en schuld niet meer te vermijden maar ermee te leren omgaan. Daarbij leert u veel over uw manier van zich verhouden en gedragen t.o.v. anderen.

Omdat alle deelnemers hun eigen persoonlijkheid, levensgeschiedenis en patronen meebrengen, reageren zij ieder op een eigen specifieke wijze op de ander hetgeen voor iedereen een zeer leerzaam proces kan zijn.
De therapeut is de groepsleider, zij schept de voorwaarden voor een goed verloop van de groepssessies. Soms neemt ze een meer sturende rol aan (meestal in het begin), soms een meer ondersteunende en begeleidende rol. 

Hoe kan groepstherapie helpen?

In het alledaagse leven staan mensen er vaak niet bij stil hoe ze zich gedragen of op anderen reageren. In de groep vestigen we juist wél de aandacht op dergelijke patronen en daardoor kan de therapie mensen helpen zichzelf beter te begrijpen en hun manier van reageren te veranderen.

De groep biedt u een veilige plek om openlijk te praten over wat u voelt om zo te begrijpen wat de oorzaak van uw moeilijkheden zou kunnen zijn en om veranderingen bij uzelf te gaan doorvoeren. U krijgt weinig of geen praktische handvatten of tips, maar door te praten over uzelf, stil te staan bij hetgeen u voelt en dit te delen met anderen, kunnen veranderingen in gang gezet worden. De confrontatie met en door anderen helpt om meer zicht te krijgen op uzelf en om herhalende patronen van uw manier van omgaan met anderen duidelijk te krijgen, zodat u vervolgens kunt proberen om hier verandering in aan te brengen. 

 

Een voorbeeld: iemand merkt dat het hem niet lukt om vrijuit over zichzelf te praten in de groep. Hij ontdekt hij dat hij zich daarin belemmerd voelt, iedere keer dat een ander ruimte neemt om iets persoonlijks te vertellen. Hij kan zich bijvoorbeeld willoos in deze situatie schikken met aandacht voor de ander zonder respect voor zijn eigen wensen en verlangens. Hierdoor voelt hij zichzelf wéér niet gehoord. In de therapie zal dit besproken gaan worden, zal onderzocht worden hoe de persoon dit geleerd heeft (bijvoorbeeld doordat er vroeger veel problemen in het gezin waren en hij niet nog meer problemen wilde veroorzaken. Daarom is hij gaan doen alsof er niets aan de hand was met hem). Ook zal stilgestaan worden bij welke gevoelens dit oproept. Vervolgens leert de persoon om zich steeds meer te gaan uiten en te zien hoe er door anderen op gereageerd wordt. Dit zorgt voor een corrigerende ervaring en een stimulans om door te gaan met het nieuwe gedrag.

 

Ervaringen van deelnemers van therapiegroepen
  • Ik merk dat ik niet zo alleen sta met mijn probleem als ik altijd gedacht heb.

  • De groepsleden steunden me bij belangrijke en spannende stappen die ik moest nemen in mijn leven.

  • In overleg met anderen kun je onderzoeken wat de belemmeringen zijn waarop je steeds vastloopt.

  • Je leert van de ervaringen of oplossingen die anderen gebruiken.

  • Ik heb geleerd dat ik vaak heel anders overkom dan ik altijd heb gedacht.

  • Ik heb door de groep niet alleen een betere relatie met mijn puberzoon gekregen, ook heb ik geleerd beter voor mezelf op te komen en grenzen te stellen op mijn werk, wat voor iedereen beter blijkt te zijn.

  • Door het diepgaand contact met mijn groepsgenoten hebben ook mijn contacten met de mensen om me heen, zoals mijn familie maar ook collega's, zich verdiept.

bottom of page