top of page

Groepstherapie / Praktische informatie

De psychotherapiegroep is een gemengde open groep van maximaal 8 deelnemers die gedurende 20 weken deelnemen aan wekelijkse bijeenkomsten. Tegen het einde van de 20 sessies wordt in de groep geëvalueerd en kan er zo nodig nog een verlenging van 20 sessies worden afgesproken. Neemt na 20 (of 40) weken een groepslid afscheid, dan komt er plaats vrij in de groep voor een nieuwe deelnemer. Een zitting duurt 1 ½ uur.

Voorafgaand aan deelname vinden enkele individuele gesprekken (tenminste twee) met de therapeut plaats. Dit is de intake waarin uw klachten, hulpvraag, verwijzing en achtergrondinformatie worden besproken. Natuurlijk wordt gekeken of groepstherapie inderdaad aangewezen is voor u. Ook maken we een inschatting of u in een bestaande groep zou kunnen passen of dat het wellicht beter is om nog even te wachten.

Verdere praktische zaken m.b.t. psychotherapie (verwijzing, vergoeding etc) zijn allemaal van toepassing. Verderop op deze site kunt u hierover meer lezen. 

 

Plaats van samenkomst:

Arkendonk 11 in Oosterhout.

 

bottom of page